BRUSSEL WERKT

Meer dan een miljoen inwoners, bijna achthonderdduizend jobs, … Brussel is de motor van de Belgische economie. Onze hoofdstad is ook de plek waar onze scholen en universiteiten de manier van werken van morgen hertekenen, waar creatieve Brusselaars nieuwe jobs creëeren en waar groepen buurtbewoners een economie op maat van hun wijk uitvinden. Het is helaas ook de stad van honderdduizend werklozen, van structurele armoede en teveel laaggeschoolde jongeren.

Daarom leggen we vanaf eind november 2016 ons oor bij jou te luisteren: wat is volgens jou nodig om de Brusselse economie een boost te geven en alle Brusselaars een boeiende en leuke job te bezorgen? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen de kans krijgt om mee zijn eigen toekomst en de toekomst van deze stad vorm te geven?

EN NU JIJ …

We zouden het heel fijn vinden mocht je je ideeën daarover aan ons bezorgen. We verzamelen ze allemaal en gaan er dan mee aan de slag. Zo bouwen we samen aan een groene, gezonde, solidaire en eerlijke samenleving.