Het aantal werkzoekenden dan in Brussel een intensieve begeleiding krijgt, ligt te laag. Nochtans hebben veel van onze werklozen extra hulp nodig omdat ze laaggeschoold zijn, sociale / economische / psychische problemen hebben (vaak het resultaat van langdurig werkloos te zijn) of omdat ze nieuwkomer zijn en niet weten hoe ze hier moeten beginnen solliciteren. Te veel mensen worden vandaag aan hun lot overgelaten. Het aantal tewerkstellingsconsulenten moet snel naar het Europese streefdoel van 1 per 60 werkzoekenden evolueren.