We willen dat de overheid ambitieuze doelstellingen oplegt inzake recyclage en hergebruik voor al haar eigen projecten en aankopen. Zo moeten openbare aanbestedingen gebruikt worden om de circulaire economie te boosten en moet de overheid stoppen met het subsidiëren van het verbranden van afval.