Mensen met financiële problemen kunnen een OMNIO-statuut krijgen: dan betalen ze minder remgeld voor een bezoek aan de dokter en voor hun geneesmiddelen. Alleen moet je daar eerst om vragen. Niet iedereen weet echter dat deze hulp bestaat en zo zijn er mensen die toch teveel blijven betalen, wat hun financiële situatie nog moeilijker maakt, of die een doktersbezoek uitstellen omdat ze het zich niet kunnen permitteren. Daarom willen wij het OMNIO-statuut automatisch toekennen aan mensen met een inkomen lager dan 1330 EUR.