Veel Brusselaars wonen zo klein dat afval bijhouden of correct sorteren in meerdere zakken moeilijk wordt. Daarom zetten wij in op meer ondergrondse afvalcontainers. Zo moet je niet meer wachten op de vuilniskar maar kan je je witte, gele, blauwe, … zak dumpen vanaf het moment dat hij vol is. Proefprojecten in Gent en Mechelen tonen aan dat mensen er beter door sorteren én dat er veel minder zwerfvuil in de straten te vinden was.