Momenteel heb je een Franstalige en een Nederlandstalige jeugdraad. Soms hebben die contact met elkaar maar vaak ook niet. Om echt te beantwoorden aan de Brusselse meertalige realiteit willen wij een Brusselse jongerenraad oprichten waar alle Brusselse jongeren hun stem kunnen laten horen ongeacht uit welke Brusselse gemeente ze komen en of ze Frans, Nederlands, Turks, Berbers, Spaans, Engels, Lingala, … spreken. Telkens gemeentes of het Gewest beslissingen neemt die een impact hebben op kinderen en / of jongeren, moeten ze verplicht advies vragen aan deze jongerenraad (zoals nu gebeurt met de Economische en Sociale Raad).