Er komt een screening van de bestaande regelgeving: soms werken onze ordonnanties, decreten en verordeningen experimenten en innovatie op het vlak van duurzaamheid tegen. In samenwerking met het werkveld wordt er bekeken waar de problemen zitten en hoe die weggewerkt kunnen worden.