Vlaanderen deed het ons al voor en voerde een werkbaarheidsmonitor in. Zo meet men elke drie jaar de werkbaarheid en de kwaliteit van de jobs van de werknemers en de zelfstandige ondernemers. Waar het fout loopt, probeert de overheid samen met de betrokkenen in te grijpen.