We scheppen zo snel mogelijk een wettelijk kader voor deeleconomie-projecten: we willen de drempels wegnemen die de deeleconomie van morgen in de weg staan. We doen dit met respect voor sociale, privacy en duurzaamheidsregels. Door een duidelijk kader te scheppen, zorgen we ervoor dat iedereen de spelregels kent. Dit laat ons toe een eerlijke concurrentie mogelijk te maken door malafide spelers er meteen uit te halen.