Het aanmoedigen van bibliotheken voor werktuigen, repair cafés en handwerkworkshops gebeurt als middel om de link tussen de consumptiegoederen en de consumenten te herstellen, maar ook om de sociale cohesie in buurten te stimuleren. De bestaande initiatieven moeten beter ondersteund worden en er moet een algemeen dekkend aanbod komen.