Omdat stilte in Brussel een zeldzaam goed is, gaan we per wijk op zoek naar stilteplekken. Het is niet de bedoeling (als dat al enigszins mogelijk zou zijn) om van Brussel een stille stad te maken maar wel om de stilteplekken in Brussel te ontdekken, op te waarderen en te beschermen. Als we merken dat sommige delen van ons gewest een tekort aan stilteplekken hebben, nemen we initiatieven om daar extra van dat soort plaatsen te voorzien (een nieuw parkje, een binnengebied dat we ontsluiten, een studieplek voor de jongeren uit de buurt, …).