Gebouwen met groendaken en –muren houden het regenwater langer bij om het daarna langzaam terug af te geven. Zo overbelasten we de Brusselse rioleringen niet bij grote stormen of felle regenval. Wij volgen het voorbeeld van Berlijn en leggen wettelijk vast dat bij elk nieuw gebouw en bij elke verbouwing er een minimum aantal m² groenbedekking en gevelgroen wordt voorzien.