Brussel stimuleert de deeleconomie door samen met bestaande en nieuwe deelplatformen op zoek te gaan naar de drempels die er bestaan en die vervolgens snel weg te werken. Het Gewest, de gemeenten en hun partners zetten netwerk-events op met andere sharing-cities en verwerven expertise dmv de organisatie van studiedagen, deelname aan congressen en het opzetten van proefprojecten.