Elk jaar willen we een budget uittrekken voor het realiseren van enkele projecten voor maar ook door jongeren. We geven hen de kans zelf voorstellen uit te werken op maat van kinderen en jongeren, zorgen voor de nodige centen en helpen (als ze dat vragen) bij het realiseren van de plannen. Het zijn echter de jongeren die het stuur in handen hebben.