We schrijven standaard ethische, sociale en ecologische clausules in het bestek van de overheidsaanbestedingen. We overleggen daarvoor met de andere overheden in ons land om de drempels hiervoor weg te werken en met Europa om te kijken hoe we dit zo maximaal mogelijk kunnen doen.