We voeren opnieuw een gemeenschapsmunt in. In Brussel werd er al geëxperimenteerd met gemeenschapsmunten, de eco iris. Dat werd geen succes, aangezien ze van bovenaf werden opgelegd en ze te weinig op een economische logica waren gebaseerd. Om dit deze keer te doen slagen, vertrekken we van een bottom-up initiatief. Daarbij kan Brussel wel steunen en begeleiden. Voorbeelden zijn de Bristol Pound, de Bon Local pour l’économie Solidaire in Grez-Doiceau en de Torekes uit Gent.