Helaas zijn er ook in Brussel steeds meer mensen die wel werken en toch arm zijn. Wij kennen het OMNIO-statuut ook toe aan werknemers die ondanks hun job toch nog met de armoedegrens worstelen. Voor de meest arme gezinnen blijkt het OMNIO-statuut zoals het nu bestaat niet ver genoeg te gaan: voor hen voorzien wij een OMNIO+ dat maakt dat ze niet meer moeten aarzelen om zorg en hulp te zoeken.