De taalvereisten in de vacatures moeten overeenstemmen met de werkelijke situatie. Te vaak vraagt men twee- of meertaligheid voor functies waarbij het nut daarvan onbestaande is. Een goede taalkennis is essentieel voor de socio-professionele integratie maar mag geen discriminatiegrond zijn. Tegelijk willen we het aanbieden van taalcursussen stimuleren. Het aanbod is op dit moment ontoereikend en vaak niet aangepast aan de noden van de werkzoekenden. We willen dat de betrokken beroepssectoren het initiatief nemen om een aanbod uit werken dat inspeelt op de behoeften van sommige beroepen, zoals bv. het geval is voor alle beroepen in de gezondheidssector.