We nemen maatregelen om de secundaire markt voor grondstoffen te stimuleren. Een betere afvalophaling en –verwerking is daarbij noodzakelijk (uitbreiding van de bestaande infrastructuur van afvalbeheer, duurdere vuilzakken, veralgemeend statiegeldsysteem) en we vragen een uitbreiding van de regelgeving die producenten verplicht goederen terug te nemen.