De overheid geeft het goede voorbeeld en moet op zoveel mogelijk manieren een actieve partner worden van de bestaande en de nieuwe initiatieven door ze zelf te gebruiken, door zelf te delen (bv het eigen wagenpark, (bureau)ruimtes, materiaal, … ) en door er ook mee in te investeren.