In sommige straten klinkt de stad veel luider dan in andere. Veel heeft te maken met de manier waarop de straat ingericht is en de huizen gebouwd zijn. Bomen, de aanwezigheid van balkonnetjes, gevels die wat inspringen, een groene plek tussen enkele huizen, … het zijn zaken die het geluidsniveau in een straat drastisch kunnen doen dalen. Elke gemeente moet daarbij rekening houden bij de (her)aanleg van de straten, bij het uitschrijven van de stedenbouwkundige regels en bij het geven van bouwvergunningen.