Via een samenwerking tussen de overheid en geïnteresseerde crowdfundingplatformen willen we een kwaliteitslabel opstellen voor projecten die geld willen ophalen via crowdfunding. Vaak is er immers sprake van een informatieprobleem, waardoor potentieel rendabele projecten financiering mislopen. Crowdfunding geeft vaak kansen aan minder voor de hand liggende projecten en zorgt voor een grotere betrokkenheid van de financiers.