Er komen steeds meer Brusselaars bij. Als we willen vermijden dat de weinige open plekken allemaal dichtgebouwd worden, dan moeten we verdichten. Op heel veel plekken is dit trouwens al aan de gang. Maar verdichting kan alleen slagen als er ook voldoende openbare groene ruimte wordt voorzien. Daarom creëren we net in de meest dichtbevolkte wijken een fijnmazig aanbod van groene ruimte. Openbaar en 7 dagen op 7 toegankelijk natuurlijk, dat spreekt vanzelf.