We stimuleren het delen van ruimte of voorzien zelf gedeelde industriële ruimtes waardoor bedrijven samen op een efficiëntere (en dus ook goedkopere) manier de schaarse stedelijke ruimte kunnen gebruiken.