Vandaag hebben sommige scholen het imago van ‘eliteschool’ en andere van ‘vuilbakschool’. Ook bij de crèches zijn er die als ‘goed’ en als ‘minder’ aangeschreven staan. Wij willen ons daar niet bij neerleggen: elk Brussels ketje heeft recht op de beste opvang en het beste onderwijs. Door aangepaste lesmethodes te gebruiken, leerkrachten beter voor te bereiden op de zeer diverse groep leerlingen waar ze mee moeten werken en voldoende ondersteuning willen we een aanzienlijke kwaliteitsverbetering bereiken. Bovendien zorgen we voor meer ruimte voor innovatie zodat het Brussels onderwijs weer aansluit bij de top.