Geef toe: onze straten zien er zelden aantrekkelijk uit. Parkeerplaatsen, vuilniszakken die te pas en te onpas buiten staan, het ontbreken van rustplekken, … Nochtans zou de weg een echte ontmoetingsplek kunnen zijn. Wij willen de straten dan ook “leeghalen” of “vrij maken”. Dankzij wijkparkings verdwijnen de vele auto’s uit beeld en door de invoering van afvalstraten halen we de vuilniszakken en de bijhorende overlast weg. Zo komt er ruimte vrij die we gebruiken om nieuwe ontmoetingen mogelijk te maken.