Technische en beroepsscholen moeten actief contact zoeken met de lokale maakindustrie waardoor een interessante inhoudelijke uitwisseling kan ontstaan tussen school en bedrijfsleven. Zo kunnen opstartende bedrijven hun prototypes mee door de scholen laten ontwikkelen en kunnen afgestudeerde leerlingen meteen lokaal aan de slag.