Heel wat Brusselse werklozen hebben nog nooit werk gehad en groeiden op in een gezin waar niemand werkte. Daardoor hebben ze soms een verkeerd beeld van wat er verwacht wordt door een werkgever of stellen ze niet de juiste prioriteiten in de ogen van de bedrijven waar ze terecht zouden kunnen komen. Het ontbreekt hen dikwijls ook aan de nodige netwerken die kunnen helpen om een baan te vinden (mensen die weten waar er jobs openstaan, die een aanbevelingsbrief willen schrijven, …). We willen die personen met zo’n netwerk-handicap een traject op maat kunnen aanbieden: denk daarbij aan het inschakelen van een meter of een peter, van coaches die hun persoonlijk netwerk kunnen inschakelen, het aanbieden van stages waarin ook intensief ingezet wordt op het verwerven van sociale vaardigheden, … Zo kunnen die mensen op middellange termijn toch in het gewone arbeidsmilieu functioneren.