Er bestaan intussen heel wat wagens die minder vervuilen. Jammer genoeg verloopt de overgang naar voertuigen die rijden op gas en elektriciteit erg traag. Daarom moeten het gewest, de gemeenten en alle instellingen en organisaties die van hen afhangen, het goede voorbeeld geven. Telkens een van hun wagens afgeschreven is, moet hij vervangen worden door een auto op gas of elektriciteit.