We stimuleren technologische innovatie door verschillende sectoren samen te brengen waardoor een vernieuwende bedrijvigheid kan ontstaan. Dat kan gebeuren door netwerkevenementen en innovatiebeurzen te organiseren, bedrijvencentra en incubators op te zetten, … In samenwerking met de overheid, proberen ondernemers en andere partners zo samen tot een innovatieve businesscase, product of dienst te komen.