Er liggen duizenden sigarettenpeuken op de grond in Brussel. Nochtans duurt het jaren voor ze zijn verteerd en vergiftigen ze de grond waarop ze liggen. Het opvegen ervan kost veel geld want is niet eenvoudig omdat ze zich vaak vastzetten in de voegen van de stoep of de straat. Dat kan dus anders. We willen mensen met campagnes aan het denken zetten zodat ze hun gedrag veranderen. Hardleerse vervuilers pakken we aan met boetes.