De meeste mensen willen graag thuis oud worden. Maar als ze zorg nodig hebben, dan is het rusthuis, verzorgingscentrum of ziekenhuis vaak het enige alternatief. Door volop in te zetten op thuiszorg (door professionelen) en op mantelzorg (door naasten of familie) garanderen we zieke of bejaarde mensen en personen met een beperking de nodige verzorging in hun eigen vertrouwde omgeving.