De eenvoudige verplichting om het aanvaarden of weigeren van een kandidatuur te staven met argumenten, zet de werkgever ertoe aan om na te denken over de normen die hij hanteert. Het is een efficiënt instrument om mensen bewust te maken van onbedoelde discriminatie. Parallel daarmee kan vorming kmo-bedrijfsleiders of HR-professionals helpen om vast te stellen in welke mate vooroordelen of stereotypes hun functioneren bepalen.