Het enige voertuig dat geen vuile lucht produceert is de fiets. We investeren meer in de fiets omdat fietsers bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Bovendien is het beter voor de gezondheid en voor de verkeersveiligheid in Brussel. Een leuke app zorgt ervoor dat de fietsers kunnen nagaan voor hoeveel propere lucht ze gezorgd hebben.