Als de Brusselse regering bedrijven en organisaties ondersteunt in hun opstart- of uitbreidingsfase, moet ze ook eisen dat ze de omslag naar werkbaar werk meteen in hun manier van functioneren inschrijven. Zo verminderen we het aantal langdurig zieken en wordt het makkelijker om goede medewerkers langer te houden, waardoor de bedrijven ook expertise behouden en geld besparen.