Het is erg belangrijk dat we de dichtbevolkte buurten van Brussel ook vergroenen. We willen de Brusselaars de kans geven hun wijk ook zelf mooier te maken: zo wordt het leven er aangenamer en bovendien brengen we zo buren met elkaar in contact. Om dit te stroomlijnen werken we een “groenvergunning” uit. Deze vergunning geeft bewoners de kans zelf initiatief te nemen in de openbare ruimte.