Brussel moet meer investeren in onderzoek en ontwikkeling en moet extra inzetten op de expertise-opbouw rond circulaire economie in onze stad. De 3% van het BBP die de EU vraagt, moet voor Brussel een minimum zijn. We zien hiervoor een verdeelsleutel van 1/3 voor de overheid en 2/3 door de privé.