Wij kiezen voor een actief burgerschap: we zien graag dat mensen zich engageren om hun omgeving beter te maken. Hoe je dat doet, leer je o.m. op school. Alleen hebben veel scholen zelf nog te veel moeite met de inspraak en participatie van hun leerlingen. Mondig zijn mag, een leerlingenraad hebben is goed maar … binnen de grenzen die de directie uitzet en die grenzen zijn vaak erg beperkend. Wij willen alle Brusselse scholen begeleiden zodat ze hier meer ontspannen mee omgaan, goede voorbeelden volgen en hun leerlingen de waarde van democratie en participatie beter leren beleven.