Wij willen iedereen de kans geven om te werken en iedereen de kans geven om minder te werken. Daarom moeten mensen het recht krijgen om te kiezen voor een 30-urenweek en moet het systeem van de tijds- en zorgkredieten opnieuw uitgebreid worden. Hierdoor krijgen werknemers meer tijd om zich persoonlijk te ontwikkelen, te genieten van hun gezin of hobby of om actiever aan de maatschappij deel te nemen. Zo maken we tijd om voor elkaar te zorgen als dat nodig is of kunnen we zelf sociale, culturele of duurzame projecten opstarten. Bovendien doen we zo iets aan het gigantische probleem van langdurige ziekte en burn-out (wat naast het menselijke probleem ook een grote kost voor bedrijven en de sociale zekerheid betekent). De maatregel kan o.m. financieel gecompenseerd worden door de sociale zekerheidsbijlagen te verlagen en een extra budget vrij te maken voor de creatie van nieuwe banen. We vragen van de werkgevers wel dat ze minstens 50% van de vrijgekomen uren invullen met nieuwe aanwervingen. Dit kunnen we niet in Brussel alleen verwezenlijken maar we willen wel dat Brussel dit standpunt verdedigt tijdens het overleg met de andere niveaus in België.