Er komen steeds vaker luchtvervuilingspieken voor in Brussel, momenten waarop de lucht zo zwaar vervuild is dat het erg schadelijk wordt voor onze gezondheid. Er bestaan een aantal maatregelen die dan genomen kunnen worden om de luchtvervuiling te beperken. Gratis openbaar vervoer en het beperken van het aantal auto’s zijn er maar enkele van. Alleen ligt de vervuilingsdrempel die overschreden moet worden voor deze maatregelen genomen worden, zo hoog dat hij nooit bereikt wordt. Wij stellen voor de voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie te volgen. Daardoor zal de gezondheid van de Brusselaars en hun kinderen sneller beschermd worden bij een volgende vervuilingspiek.