Al te vaak merken we dat mensen met buitenlandse roots niet eens uitgenodigd worden voor bepaalde vacatures. Men kijkt niet naar hun diploma’s of vaardigheden maar maakt een eerste schifting op basis van naam, herkomst of woonwijk. Deze discriminatie is onaanvaardbaar. We willen dat het Brussels Gewest een inspectiedienst opzet die, voor die bedrijven waarover een vermoeden van discriminatie bestaat, ook praktijktesten gebruikt om te zien of elke werkzoekende er gelijke kansen krijgt.