Talen leer je best van jongsaf aan. Wij willen dan ook zorgen voor Brusselse tweetalige kinderopvang. We zien in elke leeftijdsgroep minstens één begeleidster aanwezig van elke taalgroep. Zij spreken elk hun eigen taal met de kindjes. Zo krijgen onze allerkleinsten zonder enige inspanningen een stevige basis voor meertaligheid, een troef die we in Brussel vandaag nog te weinig ontwikkelen.