Fablabs, maker-spaces of microfabrieken staan in het centrum van een nieuwe industriële revolutie. Een fablab is een ruimte waar een aantal machines ter beschikking gesteld worden aan startende ondernemers, burgers, studenten, hobbyisten. Zij kunnen daar experimenteren, creëren en samenwerkingen ontwikkelen om zo tot een product te komen. Fablabs hebben als doel om de productie terug te brengen naar de lokale omgeving, waardoor die meer is afgestemd op lokale behoeften, duurzamer is en lokale tewerkstelling aanmoedigt. De focus op reparatie, hergebruik en innovatie helpt om te strijden tegen ingebouwde veroudering. We voorzien minstens een fablab per 50.000 Brusselaars.