Het Brussels Gewest heeft beslist vanaf 2018 een lage emissie zone in te voeren. In het hele gewest zullen de oudste en meest vervuilende wagens geweerd worden. Alleen is dit natuurlijk niet voldoende om Brussel echt weer adem te laten halen. Wij stellen voor het hele Brusselse gewest tot “kwetsbare zone” uit te roepen zodat iedereen moet samenwerken om de lucht weer schoon te krijgen: meer auto-arme wijken, meer openbaar vervoer, overstap-parkings buiten het centrum, slimme heffingen op het gebruik van de wagen in de zone Brussel, premies voor isolatie en zuinige verwarmingsketels enz…