Heel wat mensen die gebaat zouden zijn bij een bezoek aan de psychologe, doen dat vandaag niet. Vaak is dat omdat een sessie te duur is: psychologische zorg wordt namelijk niet zomaar terugbetaald. Wij willen dat dit verandert zodat meer mensen toegang hebben tot een goede geestelijke gezondheidszorg. We versterken bovendien de werking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg en CAW’s.