Iedereen kent wel een ongebruikt terrein in de buurt. Je kunt er “kijken” naar verwilderde natuur door de mazen van de alomtegenwoordige Heras-hekken. Vaak liggen deze terreinen al klaar voor projecten die nog jarenlang op zich zullen laten wachten. Wij vinden het zonde van dat groen niet open te stellen voor de lokale bewoners. Zo geven we de ruimte aan nieuwe collectieve moestuinen, speelterreinen of tijdelijke parkjes. Als eerste project stellen we de terreinen rond het Weststation open.