Het zal nog wel enkele jaren duren voor we de lucht in Brussel echt gezond krijgen. Om de bewoners en bezoekers de kans te geven zichzelf te beschermen en de meest vervuilde plekken te vermijden, willen we de vervuiling op die plaatsen zichtbaar maken. In real time moet te zien zijn hoe schoon de lucht is op de Kleine Ring, de Wetstraat, de Keizer Karellaan, enz …