BRUSSEL MAAKSTAD

We willen dat Brussel niet enkel een diensten-stad maar ook een maak-stad is. We geloven dat het produceren van goederen in de stad heel veel voordelen biedt: er is meteen een afzetmarkt, de logistieke kosten kunnen vaak beperkt gehouden worden, er zijn veel potentiële werknemers, het contact met andere producenten is groot, de creativiteit is enorm en kan verrijkend werken …

Op deze pagina vind je een aantal voorstellen rond economie en werk die we aan de Brusselaars hebben voorgelegd. De online-stemming is intussen afgesloten. Je kan de verschillende voorstellen nog altijd liken / disliken maar je stem zal geen invloed meer hebben. Wil je het overzicht zien van de prioriteiten die we uiteindelijk naar voor schuiven, dan klik je hier.

Kansen geven

Heel wat mensen hebben goede ideeën of zien vernieuwende oplossingen voor alledaagse problemen. Maar niet iedereen slaagt er in die ideeën om te zetten in realiteit. De praktische hindernissen bij het opstarten van een eigen zaak of bedrijf zijn dan ook groot. Wij willen deze doeners kansen geven, zoveel mogelijk helpen bij het realiseren van hun dromen zodat we nieuwe jobs, een nieuwe dynamiek en een bloeiende stad creëren.

1. Fablabs

Fablabs, maker-spaces of microfabrieken staan in het centrum van een nieuwe industriële revolutie. Een fablab is een ruimte waar een aantal machines ter beschikking gesteld worden aan startende ondernemers, burgers, studenten, hobbyisten. Zij kunnen daar experimenteren, creëren en samenwerkingen ontwikkelen om zo tot een product te komen. Fablabs hebben als doel om de productie terug te brengen naar de lokale omgeving, waardoor die meer is afgestemd op lokale behoeften, duurzamer is en lokale tewerkstelling aanmoedigt. De focus op reparatie, hergebruik en innovatie helpt om te strijden tegen ingebouwde veroudering. We voorzien minstens een fablab per 50.000 Brusselaars.

2. Aanmoedigen werktuigbibliotheken, repair cafés, …

Het aanmoedigen van bibliotheken voor werktuigen, repair cafés en handwerkworkshops gebeurt als middel om de link tussen de consumptiegoederen en de consumenten te herstellen, maar ook om de sociale cohesie in buurten te stimuleren. De bestaande initiatieven moeten beter ondersteund worden en er moet een algemeen dekkend aanbod komen.

3. Meer incubatoren en bedrijfsverzamelgebouwen

We voorzien nog meer privé- en publieke incubatoren of bedrijfsverzamelgebouwen die gericht zijn op starters. Zij bieden een productielocatie, technologische infrastructuur en persoonlijke begeleiding.

NIEUW ! 4. Label “Made in Brussels”

We willen het label “Made in Brussels” veel beter bekendmaken en promoten. Zo creëren we werk in eigen streek, besparen we op de vervoerskilomters en maken we mensen ook trots op wat in hun stad gemaakt wordt. – Een voorstel van T. Bellanger

Scholing

Brussel laat heel wat menselijk kapitaal verloren gaan. Teveel jongeren haken af en verlaten de school zonder diploma en zonder de nodige vaardigheden om het te redden in het leven. Als we willen dat Brussel een maak-stad wordt, dan moeten we de Brusselaars van jongs af aan meekrijgen in dat verhaal. Onderwijs en vorming zijn hiervoor dan ook van cruciaal belang.

1. Investeren in technische en beroepsscholen

We zullen investeren in onze technische en beroepsscholen zodat ze tot de top van de Belgische onderwijsinstellingen gaan behoren. Vandaag zijn er te weinig van dit soort scholen in Brussel waardoor we talent laten liggen of zien vertrekken.

2. Beter materiaal voor de scholen

Technische en beroepsscholen gaan we met beter materiaal uitrusten en we zetten samenwerkingsverbanden op met scholen en opleidingscentra met als doel om jongeren bekend te maken met besturingstechnieken van machines (zoals CNC-werkbanken om kunststof, hout of metaal snel en accuraat te bewerken), 3D-printers, laser-snijders. Zo leren ze ook nieuwe denk- en organisatieprocessen kennen en maken ze kennis met coöperatieve en creatieve samenwerkingen.

3. Link scholen en maakindustrie

Technische en beroepsscholen moeten actief contact zoeken met de lokale maakindustrie waardoor een interessante inhoudelijke uitwisseling kan ontstaan tussen school en bedrijfsleven. Zo kunnen opstartende bedrijven hun prototypes mee door de scholen laten ontwikkelen en kunnen afgestudeerde leerlingen meteen lokaal aan de slag.

4. Bedrijfsstages

We willen technische en beroepsleerkrachten de kans geven ten minste elke 5 jaar een half schooljaar terug naar de werkvloer te trekken.

Industrie in de stad

De stedelijke industrie staat onder druk. De druk op de immobiliënmarkt zorgt ervoor dat ze steeds verder buiten het centrum van Brussel wordt geduwd. Nochtans geloven wij dat bepaalde maak-bedrijven beter in de stad zelf zouden liggen: de link met potentiële afnemers wordt directer, de toegankelijkheid voor de werknemers is makkelijker, … We willen dan ook op zoek gaan naar manieren waarop deze stedelijke industrie combineerbaar is met de andere functies van de stad.

1. Eerst nieuwe stadsindustrie

Bij bestaande industriële gebouwen die verlaten worden, gaan we eerst kijken of ze niet voor andere of nieuwe stadsindustrie kunnen gebruikt worden voor we bestemmingswijzigingen toestaan. Grote benedenruimtes zou men sowieso eerst ism Citydev en Atrium moeten proberen invullen.

2. Stedelijke industrie dichter bij of in woonwijken

Grotere gemengdheid van wijken: we zoeken naar manieren om de stedelijke industrie dichter bij of zelfs in woonwijken te brengen. Dat moet natuurlijk gebeuren met respect voor de leefkwaliteit van de huidige bewoners (geen extra lawaai, vervuiling, mobiliteitsproblemen). Nieuwe grote woonprojecten moeten ook ruimte voorzien voor productie-activiteiten.

3. Gedeelde industriële ruimtes

We stimuleren het delen van ruimte of voorzien zelf gedeelde industriële ruimtes waardoor bedrijven samen op een efficiëntere (en dus ook goedkopere) manier de schaarse stedelijke ruimte kunnen gebruiken.

4. Tijdelijke productieruimtes

Alle gemeenten moeten tijdelijke productieruimtes voorzien voor opstartende bedrijven (met progressieve huurtarieven: eerste jaar zeer weinig, vijfde jaar marktprijs, daarna moeten ze vertrekken).

5. Voetballen op het dak

We bekijken hoe we de industriële infrastructuur kunnen gebruiken om de stad leefbaarder te maken. Als wonen op nieuwe industriegebouwen (in de stadscentra) niet mogelijk is, dan kan er misschien wel een voetbal- of basketbalplein op het dak voorzien worden, door er de buurtparking te voorzien kan de straat vrijgemaakt worden, …

6. Een netwerk van stedelijke distributiecentra

We voorzien een netwerk van stedelijke distributiecentra die ook als opslagplaats gebruikt kunnen worden: zo kan de opslagplaats in meer centraal gelegen bedrijven kleiner en dus goedkoper gehouden worden. Verder zoeken we uit of de logistiek van de maak-hubs naar die SDC niet via cargo-tram kan gebeuren.

MIS JE IETS?

Mis je iets? Heb jij nog een goed idee over hoe we Brussel in een maakstad kunnen veranderen, heb je een suggestie die we zeker moeten meenemen? Stuur ze ons dan door …