1. Screening regelgeving

Er komt een screening van de bestaande regelgeving: soms werken onze ordonnanties, decreten en verordeningen experimenten en innovatie op het vlak van duurzaamheid tegen. In samenwerking met het werkveld wordt er bekeken waar de problemen zitten en hoe die weggewerkt...

2. Duwtje in de rug

Omdat nieuwe en innovatieve producten het in het begin vaak moeilijk hebben om hun plekje op de markt te veroveren, zou de overheid een aantal marktprikkels moeten voorzien als duwtje in de rug. Dat kan gaan over erkenningslabels, het aankoopbeleid van de overheid...

3. Sectoren samenbrengen

We stimuleren technologische innovatie door verschillende sectoren samen te brengen waardoor een vernieuwende bedrijvigheid kan ontstaan. Dat kan gebeuren door netwerkevenementen en innovatiebeurzen te organiseren, bedrijvencentra en incubators op te zetten, … In...