1. Le Brusselse Conseil de la Jeugd

Momenteel heb je een Franstalige en een Nederlandstalige jeugdraad. Soms hebben die contact met elkaar maar vaak ook niet. Om echt te beantwoorden aan de Brusselse meertalige realiteit willen wij een Brusselse jongerenraad oprichten waar alle Brusselse jongeren hun...

2. Een jongerenbegroting

Elk jaar willen we een budget uittrekken voor het realiseren van enkele projecten voor maar ook door jongeren. We geven hen de kans zelf voorstellen uit te werken op maat van kinderen en jongeren, zorgen voor de nodige centen en helpen (als ze dat vragen) bij het...

3. Actieve burgers

Wij kiezen voor een actief burgerschap: we zien graag dat mensen zich engageren om hun omgeving beter te maken. Hoe je dat doet, leer je o.m. op school. Alleen hebben veel scholen zelf nog te veel moeite met de inspraak en participatie van hun leerlingen. Mondig zijn...

NIEUW ! 4. De loteling

Om ervoor te zorgen dat niet altijd dezelfde mensen het beleid bepalen, willen we een deel van de Brusselse politici door loting laten bepalen. Zoals David Van Reybrouck het zegt: ā€¯Gelote burgers hebben misschien niet de expertise van beroepspolitici, maar ze hebben...

NIEUW ! 5. Op elke lijst genoeg jongeren

Om ervoor te zorgen dat onze gemeenteraden en parlementen voldoende jongeren bevatten, moeten er quota komen. Op elke lijst zou dan een bepaald aantal jongeren moeten staan. We hebben gezien dat dit de achterstand ivm de vertegenwoordiging van vrouwen voor een groot...